บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ

Wellcome to vae Grop บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อุตสาหกรรม รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
  พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารกองบังคับการกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร  อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP
คว้างานกรมยุทธโยธาทหารบก
ก่อสร้าง อาคาร  อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP ได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมราชองครักษ์
ให้ดูแลระบบระบบสาธารณูปโภค เเละงานด้านโยธา อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP  ได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมราชองครักษ์
ให้ตัดถนนคอนกรีต อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP ได้ส่งมอบ พัสดุซ่อมบำรุ่งให้กับกรมอู่ ทหารเรือ
อ่านต่อ >>>
........................................
Untitled Document Smart Banner
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.

ระบบไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ (Electrical System)

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)

ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต (Design - Estimate - Approve)

รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)

ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) (Switch Board Maker ( MDB )

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand (Electrical System Check, Thermo Scan)

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)

ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System)

เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)

ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)

บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ))

ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

   


บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
หน้าหลัก| เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | งานวิศวกรรม | ผลงานของเรา | ติดต่อเรา
Copyright © 2009 VALUE ADVANCED ENGINEERING CO.,LTD