บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ

Wellcome to vae Grop บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อุตสาหกรรม รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
  พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารกองบังคับการกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร  อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP
คว้างานกรมยุทธโยธาทหารบก
ก่อสร้าง อาคาร  อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP ได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมราชองครักษ์
ให้ดูแลระบบระบบสาธารณูปโภค เเละงานด้านโยธา อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP  ได้รับความ
ไว้วางใจจากกรมราชองครักษ์
ให้ตัดถนนคอนกรีต อ่านต่อ>>>
........................................
  VAE GROUP ได้ส่งมอบ พัสดุซ่อมบำรุ่งให้กับกรมอู่ ทหารเรือ
อ่านต่อ >>>
........................................
Untitled Document 


 

VAE GROUP
"บริการอุตสาหกรรม ครบวงจร โดยผู้ชำนาญเฉพาะด้าน" ในลักษณะ " One Stop Service "VAE GROUP" ให้บริการกับกลุ่มอตุสาหกรรมทุก ประเภท ทั้งงานด้าน วิศวกรรม และงานด้าน การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง อ่านต่อ>>>

     
  ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
ออกแบบ - คำนวน - ขออนุญาติ
ประกอบและติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด
  สร้างเครื่องจักร
งานติดตั้งเครื่องจักร
ย้ายเครื่องจักร, ซ่อมเครื่องจักร
วัสดุสิ้นเปลื้องคอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ Printer, Toner, ผ้าหมึก
อุปกรณ์สำนักงาน, สินค้าเบ็ดเตล็ด
         
 
   
  อุปกรณ์ ไฟฟ้าโรงงานแรงสูง - ต่ำ
เครื่องมือวัด,ซ่อมมอเตอร์ขนาดใหญ่
เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ HardWare
  จัดหาวัตถุดิบทุกชนิด เคมี,พลาสติก
งานสั่งทำ, โลหะน้ำมัน
วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิดในโรงงาน
ออกแบบ, ประเมินราคา, ขออนุญาต
งานฐานราก, งานเข็มเจาะ, เข็มตอก
โครงสร้าง, หลังคา, พื้น, ผนัง, ฝ้า

 
 


บริการอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบ รับเหมาก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล อุปกรณ์เรือ
หน้าหลัก| เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | งานวิศวกรรม | ผลงานของเรา | ติดต่อเรา
Copyright © 2009 VALUE ADVANCED ENGINEERING CO.,LTD